MAGNEZYOTERMİK REDÜKSİYON İLE AMORF BOR ÜRETİMİ


Creative Commons License

Öksüz F., Çokrak Ç. Y. , Aktaş S. , Çetiner B. N.

4. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Nisan 2019, ss.348-351

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.348-351

Özet

Dünya bor rezervlerinin %73’üne sahip olan Türkiye’de bilinen bor yataklarından, Eti Maden bünyesinde

bulunan tesislerinde ağırlıklı olarak üretilen ürünlerinden olan borik asit ile iç piyasadan temin edilen

magnezyum talaşlarından 900oC sıcaklığı aşmayacak şekilde magnezyotermik redüksiyon yöntemiyle amof

bor üretimi çalışmanın konusudur. Bu çalışmada, borik asitten (H3BO3) amorf bor eldesi ve karakterizasyonu

incelenmiştir. Elde edilen borun titrasyon ile safiyeti saptanırken, XRD analizi ile amorf olarak üretildiği tespit

edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Borik Asit, Magnezyotermik Redüksiyon, Amorf Bor