MULTİPL MYELOM TANILI BİR HASTADA BORTEZOMİB’xxE BAĞLI MASİF PLEVRAL EFÜZYON


GOLABİ P., TOPTAŞ T. , ATAGÜNDÜZ I. , ABUL Y., OLGUN YILDIZELİ Ş. , CEYHAN B.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 12. YILLIK KONGRESİ 2009, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2009

  • Basıldığı Ülke: Türkiye