OPEN SURGICALLY TREATED HUGE POPLITEAL ARTERY ANEUYSM: CASE REPORT


DEMİRBAŞ E., BİRKAN Y. , İSBİR C. S. , ARSAN S. , AK K.

18.ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye