ARAÇ SİGORTASI HİLELERİ VE BU HİLELERE YÖNELİK ÖNLEMLER


Tarhan Mengi B.

Finansal Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi , cilt.4, ss.71-86, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 8
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Finansal Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.71-86

Özet

Poliçe sahiplerince gerçekleştirilen sigorta hilesi, uğranılan zarar tutarı hakkında yanlış bildirimde bulunma, hiç gerçekleşmemiş bir zarar için bildirimde bulunma ya da bir sigorta poliçesinin başlangıcında konu ile ilgili bildirilmesi gereken bilgileri beyan etmeme yoluyla yapılan hilelerdir. Tüm sigorta sektörü için büyük kayıplara neden olan sigorta hilelerinin sebep olduğu zararlar ancak sigortalı kişilerin poliçe bedellerinin arttırılması ile kapatılabilmektedir. Bu durum dürüst davranan sigortalı kişilere finansal açıdan ciddi zararlar vermektedir. Sigorta hileleri, sigortalanan tüm varlıklar üzerinden gerçekleştirilebilir. Sağlık sigortaları, hayat sigortaları, eşya ve konut sigortaları, işçi tazminat sigortaları, araç sigortaları gibi. Araç sigortalarında gerçekleştirilen hileler, kişilerin araçlara ilişkin sigortalarını kötüye kullanmaları ve bundan haksız bir kazanç elde etmeleri temeline dayalıdır. Bu tür hileler genelde kazaya neden olarak haksız kazanç sağlama, hırsızlığa bağlı haksız kazanç sağlama, kundaklama ve zarar verme gibi yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu tür hilelerin gerek önlenmesi gerek ortaya çıkarılmasında en önemli konu sigorta işletmelerinin geliştireceği etkili iç kontrol yöntemleri ve tekniklerinin uygulanması yanında toplumsal bilinç oluşturmaktır. Risk temelli etkili iç kontroller, iyi yönetişim ilkelerinin uygulanması ve iç denetim fonksiyonunun kaliteli bir şekilde yürütülmesi, sigorta işletmelerine ve acentelere bu tür hileleri önlemede yararlı olacak yöntemlerdir. Özellikle iç denetçilerin hile belirtilerine karşı uyanık olmaları ve işletme yönetimlerini bu konuda sürekli bilgilendirmeleri kontrollerin başarısına önemli katkıda bulunacaktır. Hiç şüphesiz toplumun önemli kesimini ilgilendiren bu tür hilelere karşı otoritelerle işbirliği ve kamu yönetimlerinin aldığı ve alacağı önlemler sorunun çözümünde diğer önemli noktayı oluşturmaktadır. 

The policy holders carry out insurance fraud, by misrepresenting the amount of damages, by claiming for a non-existing damage or by not declaring a pre-existing condition when the insurance contract is being signed. The negative impact of insurance fraud, which is an overall loss for the insurance sector, is usually offset by increasing the insurance premiums of all insured. This becomes a financial burden for especially the honest insured people. Most often insurance frauds are conducted through health care, life insurance, property, worker’s compensation, and automobile policies. The auto insua rance fraud is carried out by abusing the policy and gaining an unfair profit as a result of such abuse. Auto insurance fraud is generally conducted by causing an intentional accident, gaining benefit due to a stolen claim, sabotaging the auto and by deliberately causing damage. Prevention and detection of insurance fraud mainly depends on the application of effective internal controls and techniques and creation of public awareness. Effectively employing risk based controls, applying governance principles, and conducting a high quality internal auditing function help insurance companies and agencies in preventing insurance fraud. Alertness of internal auditors, and constant education of and briefing to management will contribute to the success of such measures of controls. Furthermore, cooperation with authorities and measures taken by the government play a very important role in handling these types of fraudulent activities.