Analysis of Causality Relationship Among Tourism Revenues, Average USD Exchange Rate and Economic Growth in Turkey


Creative Commons License

Ergül N.

International Congress on Social Sciences, Humanities and Education -III., İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Aralık 2018, cilt.3, ss.353-363

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 3
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.353-363

Özet

Özet

Hizmet piyasası, dünyanın hızla büyüyen bir piyasası olup ülkelerin ekonomilerine önemli katkı sağlamaktadır. Turizm gelirlerindeki artışlar, turizm sektörünün hizmet piyasasındaki yerini ve önemini her geçen gün daha fazla arttırmaktadır. Turizm gelirlerindeki bu artış özellikle sanayileşmesini tamamlamamış gelişmekte olan ülkelerin ekonomisinde daha büyük bir öneme sahiptir. Turizm gelirlerinin bu denli artışı, Türkiye ekonomisi üzerinde de olumlu katma değer yaratmaktadır. Son yıllarda, Türkiye'nin dünya çapında artan tanınırlığı sonucu, yerli ziyaretçi ve özellikle yabancı ziyaretçilerden elde edilen turizm gelirleri hızla artmıştır. Yabancı ziyaretçi sayısındaki değişim döviz bazlı turizm gelirlerini etkilerken, döviz kurlarındaki dalgalanmalar da ziyaretçi sayısını etkilemektedir. Bu durum, ülkelerin turizm gelirleri, döviz kurları ve ekonomik büyümeleri arasında önemli bir ilişkisinin bulunduğunu göstermektedir. Bu nedenle, çalışmada turizm gelirleri, döviz kurları ve Türkiye’nin ekonomik büyümesi arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmektedir. Çalışmanın veri setini 20072017 dönemine ait yıllık turizm gelirleri, ortalama USD kuru ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSİH) olmak üzere üç değişken oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle serilerin durağanlığını belirlemek amacıyla, durağanlık analizinde Augmented Dickey Fuller Birim Kök (ADF) testi kullanılmıştır. Daha sonra, tüm değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Granger Nedensellik Testi kullanılarak test edilmektedir. Çalışmanın sonucunda; turizm gelirleri ile ortalama USD kuru arasında ‘Çift Yönlü’ bir nedensellik ilişkisinin varlığı ortaya koyulurken, GSYİH ile ortalama USD kuru ve GSYİH ile turizm gelirleri arasında ‘Tek Yönlü’ bir nedensellik ilişkisinin bulunduğu ortaya koyulmaktadır. 

Anahtar Kelime : Turizm geliri, Ekonomik Büyüme, Nedensellik.

JEL Kodu   : L83, Z32, C10, C32 

 

Abstract

The service market is a rapidly growing market in the world and makes a significant contribution to the economies of countries. The increase in tourism revenues increases the importance and place of tourism sector in the service market with each passing day. Especially, this increase in tourism revenues is  very important in the economy of developing countries that have not completed their industrialization. Such an increase in tourism revenues also creates a positive added value on Turkish economy. In recent years, as a result of Turkey's increased recognition worldwide has been increased tourism revenus rapidly from domestic visitor and especially from foreign visitors. While the change in the number of foreign visitors affects exchange-based tourism revenues, the fluctuations in the exchange rates affect the number of visitors. This status shows that countries' economic growth have a significant relationship between tourism revenue and exchange rate. Therefore, in this study, the causality relationship among tourism revenues, avarage foreign exchange rates and Turkey's economic growth is analysed. In this study, the effects of tourism revenues and average USD exchange rate on economic growth in the period of 2007-2017 are analyzed using Granger Causality Test. Augmented Dickey Fuller (ADF) Unit Root Test is used in stationary analysis. In conclusion, this study indicated that shown a ‘bidirectional’ causality relationship between tourism revenues and average USD exchange rate. On the other hand, it  also reveals the existence of a ‘unidirectional’ causality relationship between GDP & tourism revenues and GDP & average USD exchange rate. 

Kerywords : Tourism Income, Economic Growth, Causality. JEL Code   : L83, Z32, C10, C32