Kırsal Alanda Yaşayan Türk Kadınlarında Biyomass Maruziyetinin Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkileri


BALCAN M. B. , AKAN S., ÖZÇELİK HANDEMİR B., ÖZSANCAK UĞURLU A., CEYHAN B.

37. ulusal TUSAD kongresi, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye