Balancing Production and Shipping in Implosive Industries


AĞLAN C. , DURMUŞOĞLU M. B. , İZER M. U.

International Symposium for production research, 13 - 15 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri