Medenî Usûl Hukuku Pratik Çalışma Kitabı


Saçar Ö. F. , Yavaş M. , Aşık İ., Tok O. , Gül M. A. , Demir Ö. F.

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Seçkin Yayıncılık
  • City: Ankara

Abstract

İlgili çalışmada yaklaşık 22 çözümlü pratik çalışma bulunmaktadır. Öncelikle olay ve olaya ilişkin soruların olduğu bir metin, ardından ilgili cevaplar alt alta yer almaktadır. Öğrencilerin konuyu daha iyi anlayabilmesi için açıklamalar diğer pratik çalışma kitaplarına oranla daha geniş tutulmuş, bazı cevaplar ise öğrencinin konuyu daha iyi anlayabilmesi için dipnotta gösterilen kararlarla zenginleştirilmiştir. Pratik çalışmalar belli bir konu sistematiği ışığı altında ele alınmıştır. Pratik çalışma kitabı içerisindeki sistematik, ders kitaplarındaki konu anlatım sırası gözetilerek oluşturulmuştur.