ŞEYHUL iSLAM EBUSSUUD EFENDİ VE MEKANETUHU Fİ'L-LUĞATİ VE'L-EDEB


Creative Commons License

Temizer A.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.41, ss.203-220, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.203-220

Özet

Ebussuûd Efendi, Osmanlının yetiştirdiği seçkin âlimlerden birisidir. Onun, hayatı boyunca ortaya koyduğu icraatlar ve geride bıraktığı eserler bu gerçeği gösterdiği gibi, hakkında yapılan çalışmalar da sözkonusu hakikate işaret etmektedir. Bu sebeple şahsı ve eserleri hakkında yapılan çalışmalar onu tanıtmak açısından oldukça önemlidir. Ancak bu çalışmalar Türkçe ile sınırlı kalmıştır. Bundan dolayı biz, Türk olmasına rağmen değerli Arapça eserler de kaleme alan Ebussuûd Efendi’yi, Arapça bir makale boyutunda tanıtmak istedik. O, seçkin bir müderris, önemli bir kadı, ünlü bir şeyhülislam olmasının yanı sıra aynı zamanda güçlü bir Arap dili ve edebiyatı alimidir. Dil sahasında geride bıraktığı çalışmalar ve özellikle belâgat yönü ağır basan tefsîri İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâya’l-Kur’âni’l-Kerîm bu yönlere delalet eder. Makalemizde, Ebussuûd Efendi’nin daha çok bu özelliğini ele alacağız.