Mandibulada santral odontojenik fibroma: Vaka sunumu