Kent Ormanlarında Oryantiring Sporu ve Mekan: Belgrad Ormanı Örneği


Çağlayan A. Y. , Karagözoğlu C. , Büyükbayraktar N., Küçük N., İnan M.

II. International Physical Education, Sport, Recreation and Dance Congress, Antalya, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2019, ss.23

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.23

Özet

Halkın açıkhava rekreasyon ihtiyacını karşılayan yeşil alanların başında “Kent Ormanları” gelmektedir. Ulaşım kolaylığı, doğa tutkusu, kendini gerçekleştirme, tek başına kalabilme, gibi motivasyon beklentilerini karşılamak için yeterli büyüklüğe sahip “kent ormanı”, sahip olduğu bitki örtüsü, engebeli arazi yapısı gibi fiziksel özelliklerle de özellikle Oryantiring gibi yoğun fiziksel aktivite gerektiren sporlar için de önemini gittikçe arttırmaktadır. Kaliteli bir rekreasyonel deneyim, gerçekleştirilen aktivite, aktivitenin gerçekleştirildiği sosyal ve fiziksel ortam bağlamında incelenmelidir. Çünkü deneyimden elde edilen yarar, aktivitenin kendisinin ve bağlamın sağladığı daha geniş bir yararın kombinasyonu şeklinde ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan, özellikle doğal ortamlarda gerçekleştirilen birçok rekreasyonel aktivite, taşıma kapasitesinin aşılması nedeniyle ekolojik ortam koşullarını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle, gerçekleştirilen aktivite sürecinin tanımlanması, kullanıcı ve zamansal-mekansal kullanım şekillerinin ortaya konması, kaliteli bir deneyim için planlama, tasarım ve yönetim kararlarının alınması için altlık oluştururken, olumsuz etkilerin azaltılması veya yönlendirilmesi açısından da önem arzetmektedir. Bu amaçla, çalışma kapsamında, yoğun nüfus artışı ve kentleşmenin yaşandığı İstanbul İli sınırları içersinde yer alan, ulaşım kolaylığı ve sunduğu doğal özelliklerle yoğun rekreasyonel talep baskısını karşılamaya çalışan Belgrad Ormanı’nda gerçekleştirilen Oryantiring sporu, hem rekreasyonel deneyim kalitesi açısından hem de koruma amaçlı, stratejik kararların alınması açısından, farklı zorluk düzeylerindeki sporcuların “sosyo-demografik yapıları”, “motivasyonları”, “mekansal ihtiyaç-beklentileri” ve “aktivite sürecinde zamansal-mekansal dağılımları”na ilişkin veriler kapsamında irdelenmektedir.