A SOCIAL RESEARCH on CORONA VIRUS and POSSIBLE GLOBAL THREATS


Creative Commons License

Elçiçeği B.

Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.9-32, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.9-32

Abstract

In this study, it was aimed to investigate how the Covid-19 pandemic, the rate of spread, mortality rates, the measures and restrictions taken within the scope of social isolation affect the psychological and sociological lives of people, which have affected the world since December 2019. In addition, a study was carried out on the possible global threats, together with the impact of the epidemic on their lives on economic structure, health and hygiene, the process of finding the vaccine and which country can find it. In this study, in which the scanning model was applied, one of the quantitative research designs, a questionnaire form sent to individuals online was preferred as the data collection tool. The obtained data were analyzed by descriptive analysis method. The covid-19 epidemic, which has caused and continues to cause the death of many people who have influenced the world globally, has led people living in Turkey to become psychotic, sociological, economic, political, health, etc. it affected them in terms and caused them to make changes to their daily lives of their own accord or by legal regulations, developing skills and defense mechanisms to survive in the new world order.

Keywords: Covid-19, pandemic, effects of the epidemic.

Bu araştırmada 2019 yılı aralık ayından günümüze değin dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, yayılma hızı, ölüm oranları, sosyal izolasyon kapsamında alınan tedbir ve kısıtlamalar sürecinin insanların sosyal yaşamlarına etkileri araştırılmak istenmiştir. Ayrıca salgının ekonomik yapı, sağlık ve hijyen konusunda insan hayatlarına etkisi, aşının bulunma süreci ve hangi ülkenin bulabileceği ile birlikte olası küresel tehditlerin neler olabileceğine yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma desenlerinden tarama modelinin uygulandığı bu çalışmada veri toplama aracı olarak online olarak bireylere gönderilen anket formu tercih edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Dünyayı küresel çapta etkisi altına alan pek çok insanın ölümüne neden olan ve olmaya devam eden Covid-19 salgını Türkiye'de yaşayan insanları psikololik, sosyolojik, ekonomik, politik, sağlık vb. açılardan etkilemiş ve gündelik yaşamlarında kendi istekleri ile veya yasal düzenlemeler ile değişiklikler yapmalarını, yeni dünya düzeninde hayatta kalabilme becerileri ve savunma mekanizmaları geliştirmelerine neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, pandemi, salgının etkileri.