Pedı̇atrı̇k Astımlı Bı̇reylerde Akranlarına Göre Vücut Kı̇tle İndeksı̇, Uyku Kalı̇tesı̇ndekı̇ Farklılığın İncelenmesı


Gökçek Ö., Yurdalan S. U. , Hüzmeli E. D. , El Ç.

4th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Antalya, Türkiye, 25 - 26 Eylül 2020, ss.489

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.489

Özet

Giriş: Çocukluk çağı astım halk sağlığı açısından ciddi bir sorun haline gelmiştir. Astım hastalığının risk faktörlerinden biri de obezite kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Amaç: Çalışmamızda pediatrik astımlı bireylerde akranlarına göre vücut kitle indeksi, uyku kalitesindeki farklılığı belirlemeyi amaçladık. Materyal-Metod: Çalışma Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde 8-17 yaş aralığında astım nedeniyle takip edilen 30 çocuk ve solunum sistem rahatsızlığı olmayan genel kontrol için hastaneye başvuran 30 sağlıklı çocuk alınmıştır. Çocukların vücut kitle indeksi percentil değerleri, solunum fonksiyon testi sonuçları kaydedilmiştir. Uyku kalitesini değerlendirmek için Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamızdaki iki grubun her birinde %33,3 kız, %66,7 erkek çocuk vardı. Yaş ortalaması astımlı çocuklarda (11,76±2,69), sağlıklı grupta (11,33±2,29) yıl bulundu. Astım grubunun sağlıklı gruba göre daha obez olduğu tespit edildi (p=0,033). Astımlı çocukların sağlık güvencesi varlığının daha yüksek olduğu tespit edildi (p=0,029). Çalışmamızda astımlı çocukların %53,3’ü herhangi bir spor alanı ile ilgilenmekte iken sağlıklı çocukların %80’i idi. ve gruplar arasında anlamlı fark olduğu görüldü (p=0,029). Astım grubunda kötü uyku kalitesine sahip çocuklar %23,3 iken sağlıklı grupta %3,3 idi. Gruplar arasında uyku kalitesi yönünden anlamlı fark olduğu görüldü(p=0,023).Tartışma: Çalışmamızda astımlı çocukların sağlıklı gruba göre çevresel faktörlerde anlamlı fark olmamasına rağmen obezitenin daha fazla olduğu görüldü. Astımlı çocukların ilgilendiği 490 herhangi bir spor dalının sağlıklı gruba göre az olması ve kortikosteroid ilaç kullanımının obezite üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca solunum fonksiyon testlerinde de sağlıklı çocuklara göre fark oluşmasının obezitenin kullanılan ilaçların etkinliğini azalttığı görüşündeyiz. Anahtar Kelimeler: Pediatrik Astım, Obezite, Uyku Kalitesi