Girişimcilik ve yenilikçiliğin kalkınmadaki yeri ve yükseköğretimde giri- şimciliğe verilen önemin karşılaştırmalı analizi


Akyazı E. , Akyazı A.

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.3, sa.3, ss.870-881, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 3 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: International Journal of Social Sciences and Education Research
  • Sayfa Sayıları: ss.870-881

Özet

Girişimciliğin temelinin yenilikler olduğu kabul edilecek olursa bunun çıkış noktasının üniversiteler olmasından daha doğal bir sonuç da görülmemektedir. Gelişmiş ülkelerin ekonomik başarıları incelendiğinde girişimciliğin kalkınmalarındaki yeri rahatlıkla görülebilmektedir. Nitekim bilişim ekonomisinin anavatanı olarak görülebile- cek Amerika Birleşik Devletleri’nin günümüzde elde etmiş olduğu ekonomik başarının ardında yenilikçilik ve girişimcilik sonucu üretmiş olduğu katma değeri yüksek ürünler ve hizmetler yatmaktadır. Bu çerçevede çalışma kapsamında girişimcilik ve yenilikçiliğin kalkınmadaki önemi tartışılarak, bu kavramlara eğitim ve öğretimde ne kadar önem verildiği Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarının müfredatları incelenerek ve yurt dışındaki rakip- leri ile karşılaştırılarak analiz edilmeye çalışılacaktır.