Uyum dili olarak Türkçe


Ertek B. , Demirkan M., Başkan N. S.

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni , Bursa, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017, ss.43-44

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Bursa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.43-44

Özet

Ülkemizin jeopolitik ve coğrafi konumu sebebiyle her yıl ülkemize yapılan göç başvurusunda büyük oranda artış görülmektedir. Bu göçmenlerin ülkemize iyi bir şekilde uyum sağlayabilmesi özellikle Türk dilinin iyi bir şekilde öğretilmesinden geçer. Bu çalışmanın esas amacı çok yönlü sosyal bir hâdise olan “Göç”ü ve beraberinde getirdiği dile bağlı her türlü uyum sorunlarını ele almaktır. Bu bağlamda, "Uyum Dili Olarak Türkçe" kavramının mutlaka tanımının yapılması, çerçevesinin belirlenmesi ve "Yabancı Dil Olarak Türkçe" kavramından farklı yepyeni bir dil öğretim vizyonun geliştirilmesi icap etmektedir.

Göç kavramı “uyum süreci” ve “Dil Edinimi” süreciyle bir bütün olarak incelendiğinde “Anadili olarak Türkçe”, “Yabancılara Türkçe Öğretimi ya da İkinci dil Olarak Türkçe Öğretimi” kavramları  yetersiz kalmakta ve  yeni bir dil öğretim yaklaşımına gereksinim duyulmaktadır. Bu yeni alanla ve yaklaşımla ilgili derslerin konulması, uygun müfredat geliştirilerek yeni ders araç-gereçlerinin geliştirilmesi ve uzmanlık eğitiminin verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bu yeni dil öğretim yöntemi sayesinde mesleki uyum, ekonomik ve yurttaşlık uyumu en etkin bir şekilde hayata geçirilip göçmenlerin baskın olan sosyal dili en etkin bir biçimde öğrenmeleri sağlanacaktır.

Bu çalışmamızda "Türkçe uyum dili olarak  nasıl konumlandırılmalıdır?", "Neden bu yeni dil öğretim yaklaşımına gereksinim duyulmuştur?", "Bu yöntemin sağlayabileceği başlıca avantajlar ve iktisadi, kültürel, mesleki ve içtimai katkılar nelerdir?",  "Göçmenlere yönelik uyum dili öğretimi hangi seviyelerde verilebilir?" gibi değişik sorulara cevap arayacağız.