Kullanıcı ve Sosyal Sorumluluk Odaklı Atölye Deneyimi: Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Örneği


KOÇ SAĞLAM C. , TAŞ A. , ERKAN T. , ODABAŞIOĞLU S.

II. Uluslararası İç Mimarlık Eğitimi Sempozyumu, 14 - 15 Mayıs 2019

Özet

İç mimarlık mesleğinin odak noktası olan kullanıcının güncel karşılığı, yaşanılan zamana ve gelişen teknolojiye bağlı

olarak hızla değişmektedir. Toplumu oluşturan bireyler, aynı zamanda kullanıcı olma niteliğiyle iç mimarlık mesleğinin hedef

kitlesini oluşturmaktadır. Bu bağlamda güncel mimarlık söylemleri, tasarım yaklaşımları ve süreçlerinin toplumsal

katmanlaşmanın getirdiği farklılaşmalara yakınlık kurarak kullanıcı üzerinden kendini ifade etmeye çalıştığı söylenebilir. Bu

çalışma, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 2018-2019 Güz Dönemi, Topluma Hizmet

Uygulamaları dersi kapsamında 4. Sınıf öğrencilerinin toplumun farklı katmanlarına ait kullanıcı profillerini tanımaları,

tanımlamaları, teorik ve pratik açıdan meslekleriyle ilişki kurarak çözüm üretmeleri amacıyla kurgulanan bir sosyal

sorumluluk projesidir. İç mimarlık mesleğinin pratik söyleminin karşılığı olan uygulama/üretim alanındaki ‘katılımcı tasarım

yaklaşımları’ bu ders kapsamında yapılan proje modeli yoluyla ele alınacaktır. Böylece topluma hizmet uygulamaları

dersinin mesleki pratiğe ne tür katkıları olabileceği konusu, kullanıcı, toplum ve çevre arakesitinde tartışılarak çalışma

içerisinde detaylarıyla anlatılacaktır. Sonuç olarak yapılan projede çalışmaların öğrenciye ve topluma olan katkıları iç

mimarlık eğitimi bağlamında değerlendirilecektir.