Art as an Extraordinary Production Object


Kösemen İ. B.

1. Ulusal Harran Ekonomi Kongresi (EconHarran 2014), Şanlıurfa, Turkey, 23 - 24 October 2014, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Şanlıurfa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2

AbstractThe purpose of this study is to examine the relationship between the production of art objects and the forms of evaluation of these objects.. Its hard to analyse it, because it has two subjects such as economy and art that can be associated with the terms tangible/intangible, concrete/abstract, reality/fiction.

Its true that the economy is not realized by artistic purposes. What if art? Is art an activity motivated by economic purposes? It definitely is not. But, was art completely produced regardless of economic motives? Or is this possible? Of course not. So does it mean that the artistic object is a commodity?

To seek answers to these questions, the method of this study, is, first of all, to try to look closer the (un)correlation between the production of the artistic object and the production of the commodity, and then to discuss the fetishism of the art object contemporarily.Bu makalenin amacı sanat nesneleri üretimi ile bunların değerlenme biçimleri arasındaki ilişkiyi sorgulamaktır. Böyle bir analizin güçlüğü ortadadır. Zira maddesel ve tinsel, somut ve soyut, gerçeklik ve kurgu gibi kavramlarla ilişkilendirilebilecek iki konusu vardır: Ekonomi ve sanat.

Ekonominin sanatsal güdülerle realize olmadığı bir gerçektir. Peki, sanat? Sanat ekonomi güdümündeki bir etkinlik midir? Şüphesiz hayır. Sanat ekonomik güdülerden tamamen bağımsız üretilmiş midir? Ya da üretilebilir mi? Hayır. Peki bu, sanatın nesnesinin bir meta olarak yorumlanması gerektiği anlamına mı gelir?

Bu sorulara yanıt aramak için bu çalışmanın yöntemi öncelikle sanat nesnesi üretimi ile meta üretimi arasındaki ilişkiye/ ilişkisizliğe daha yakından bakmaya çalışmak ve ardından günümüzde sanat nesnesinin bu denli fetişleştirilmesini tartışmak olacaktır.