Art Labour


Kösemen İ. B.

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sankt-Peterburg, Russia, 11 - 14 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Sankt-Peterburg
  • Country: Russia

Abstract


The  purpose of  this study is to examine the relation between the production of  art’s objects and the forms of  valuation of these objects.. It’s hard to analyse it, because it has two subjects  such as economy and art associating with the terms tangible/ intangible, concrete/abstract, reality/fiction.

It’s true that the economy is not realized by artistic purposes. What if art?Is art an activity motivated by economic purposes? It’s definitely not. But, was art completely  produced regardless of economic motives? Or is this possible?Of course not. So does it mean that the art’s object is a commodity?

To seek answers to these questions, the method of this study, is, first of all, to try to look closer the (un)correlation between the production of the art’s object and the production of the commodity, and than to discuss the fetishism of the art’s object contemporarily.

To diminish a little bit difficulties of the study, there is a need for limiting the concept of art. As known, art is does not mean a unique totality; it contains lots of sub-categories. In this study, I will focuse on painting.Sanat nesnesinin salt ekonomik koşulların ve kapitalist üretim düzeninin bir belirleneni olduğunu kabul eden, onu indirgemeci bir bakışla meta kabul eden yaklaşımın yarattığı bir bulanıklık söz konusudur. Bu bulanıklık, sanat nesnesinin metalar dünyasındaki diğer nesnelerle aynı şekilde tasarlandığı ve üretildiği anlamı yaratmaktadır ki bu durum bizi sanat nesnesinin değerlenme(me)sine ilişkin süreci kavramaktan uzaklaştırmaktadır. Bununla beraber, bu sayede genel anlamıyla üretilen her sanat nesnesinin bir meta olduğunu savunarak, o metanın kapitalist ekonomik sistem içinde yer almasını eleştiren yaklaşım, kapitalist üretim güçlerinin sanatı “kutsallaştırarak”, kendi faaliyetlerinin birer tamamlayıcısı gibi kullanmalarına yardım etmektedir. Böylelikle, sanat giderek kapitalizmin kendisini meşrulaştırma aracına dönüşmektedir.

Söz konusu tartışmayı yürütmenin ilk koşulu, sanatın üretimi ve dolaşımı süreçlerini birbirlerinden ayırmak ve bu süreçleri ayrı ayrı değerlendirmektir. Zira sanatın metaya dönüştüğü dolaşım süreci, sanat üretimi ve emeği konusundaki izleri silerek, üretim süreci ve koşullarının göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte, üretim sürecinden bağımsızlaşan sanat nesnesinin değerlenme mekanizmasını da sanat üreticileri değil, sanat piyasasını düzenleyen diğer aktörler kontrol etmektedir.

Bu çalışmanın güçlüklerini biraz olsun azaltmak için sanat denen bütünü sınırlamak gereği duyulmuştur. Bilindiği gibi, sanat bir tek forma sahip bir bütün değildir. Sanatın birbirinden çok farklı nitelikleri ve her birinin kendine özgü tasarlanma ve gerçekleştirilme koşulları olan birçok alt dalı bulunmaktadır. Bu çalışmada gerek görünürlük açısından, gerekse el değiştirme ya da değerlenme süreçlerinde daha çok aktörün yer almasına olanak vermesi bakımından özellikle resim ele alınacaktır.