IUGR Olgularında Plasental Difüzyon MRG’nin Rolü


AKÇA A., ANIK Y., ÇALIŞKAN E., ÇAKIR Ö., ÇAKIR P., ANIK İLHAN G. , ...Daha Fazla

Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantısı-Ankara, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012

  • Basıldığı Ülke: Türkiye