Kur'ân'a Göre Gayr-i Müslimlerle İlişkiler


Demirci M.

Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, ss.9-18, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.9-18

Özet

Evrensel bir din olarak İslam her zaman ve zeminde öteki topluluklada iyi ilişkiler içerisinde hareket etmeyi esas alarak dinsel, etnik ve kültürel farklılıklara açık bir toplum yapısı öngörmektedir. Hal böyle olunca müslümanlar gayr-i müslimlerle hem İslam toplumunda hem de milletlerarası hukuki çerçevede bir takım iyi ilişkiler geliştirmek durumundadırlar. Hiç kuşkusuz bu ilişkiler, karşılıklı iyi niyet ve anlayış esasına göre kurulduğunda daha uzun ömürlü ve sıhhatli olacağı için Kur'an, bu alanda da müslümanlara yönelik bir strateji belirlemiştir. Biz şimdi özelliği gereği konuyu, iki yan başlık altında ele alarak incelemeye çalışacağız.