Türkiye’de Farklı Bölgelerden Yapılan Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Başvurularının İncelenmesi.


Bayram D., KIRMIZI N. İ. , Özdamar E. N. , Bayar B., Gursoz H., AKICI A.

3. Ulusal Farmakovijilans Kongres, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye