REPRODUCTION OF MEDIA AND MASS CULTURE CRITICISM


Creative Commons License

Ay A.

Selçuk İletişim, vol.13, no.1, pp.314-337, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Selçuk İletişim
  • Page Numbers: pp.314-337

Abstract

Modern dönemin kültür anlayışının, kitle iletişim araçlarının ve teknolojisinin eleştirisini yapan Frankfurt Okulu ve Kültürel Çalışmalar’ın düşünürlerinin söylemleri günümüze de ışık tutmaktadır. Dahası geleneksel iletişim teknolojileri ile üretilen kültür biçimlerine yönelik eleştirel bakış açısı, günümüz yeni medyası aracılığıyla yeniden üretildiği düşünülmektedirBu bağlamda çalışmanın amacı; geleneksel kitle iletişim araçlarının eleştirisini barındıran ‘Kitle Kültürü’, ‘Kültür Endüstrisi’, ‘Elitist Kültür’ ve ‘Popüler Kültür’ kavramlarının, günümüz kitle iletişim teknolojileri açısından yenidenüretiminin bir okumasını yapmaktır. Bu nedenle çalışmada günümüz kitle kültürünü, dolayısıyla kültür endüstrisini yansıtan sosyal medyaya atıfta bulunularak, teorik birtartışma yürütülecek ve kitle iletişim araçlarına yönelik düşüncelerin yeniden üretimine dikkat çekilecektir.