Retinitis Pigmentozalı Hastalarda Flash Uyarılmış Görsel Yanıtlar ile Görme Keskinliği İlişkisi


TAKA AYDIN Ü., ÇELİKER H., ERASLAN M. , ÇERMAN E. , ŞAHİN Ö.

47. TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2014

  • Basıldığı Ülke: Türkiye