Üretim Süreçlerinde Etkin bir Kalite Yönetimi için Kullanılan Kalite Fonksiyon Yayılımı (QFD) Tekniği


Durakbaşa M. N. , Çavuşoğlu İ.

Malzeme Bilimi ve Üretim Yöntemleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 15 - 17 October 2003, pp.342-347

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.342-347

Abstract

Zorlu ve küresel rekabet ortamında işletmeler Pazar paylarını korumaları ve artırmaları için, yüksek kaliteli ürünler sunmak ve uygun maliyette üretim yapmak suretiyle müşteri talep ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak durumundadır. Bunun yanında, her geçen gün gelişen teknolojilerin işletmelerde uygulanmasıyla ürün ve proses kalitesinin yükseltilmesi dolasıyla endüstri işletmelerinin rekabet gücünün artırılması mümkün olmaktadır. Bu hem tamamen yeni bir ürün geliştirirken, hem de mevcut bir ürün ya da üretim teknolojisi üzerinde çeşitli değişiklikler yaparken söz konusudur. Müşteri istek ve ihtiyaçlarının doğru bir şekilde belirlenmesinde, belirlenen ihtiyaçların ne şekilde, hangi yöntem ya da teknolojiler kullanılarak ve ne kadar bir maiyetle karşılanabileceği ve bu isteklerin kendi aralarında ağırlıklarının belirlenerek ortaya konması önem arz etmektedir.

Sanayileşme sürecinde olan ülkemizde, endüstri işletmelerinin müşteri isteklerini karşılayacak ürünleri üretmelerinin ve etkin bir şekilde rekabet edebilme gücüne sahip olmalarının bir anahtarı da modern kalite tekniklerinden biri olan kalite fonksiyon yayılımının kullanılmasıdır.