Veli Liderliği Bağlamında Veli Temsilcileri Üzerine Nitel Bir Çalışma


ÇETİN M. , TATIK R. Ş. , Doğan B., Semih Ç.

6. Eğitim Yönetimi Forumu, 5 - 07 Kasım 2015