Sol jel tekniğiyle kaplanan polikarbonatların fiziksel ozelliklerinin İncelenmesi


BOZTOPRAK Y. , KAHRAMAN M. V. , KAYAMAN APOHAN N. , GÜNGÖR A.

8th ınternatıonalFracture conference , 07 – 09 November 2007, istanbul, Turkey., 7 - 09 Kasım 2007