Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Kurum ve Kuruluşlarda Değişim ve Dönüşümüne İlişkin Bir Değerlendirme Tam Metin


Creative Commons License

Yalçınkaya B. , Özdemir L.

ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri,Platformlar,Mimariler veTeknolojiler, Ankara, Turkey, 19 - 21 September 2013, pp.35-47

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.35-47

Abstract

Kurum ve kuruluşlar işlerini sürdürebilmek için yeni teknolojiler ve yeni metotlar ile tanışırlar ve belgeleri kontrol altında tutarak eski kayıtlardan, belgelerden ve prosedürlerden, daha az etkili olacak şekilde yararlanırlar. Birçok kuruluşta, değerli belgeler, merkezi veritabanları ya da paylaşılabilir bir yapıdaki dizinler içerisinde saklanır. Alternatif olarak, bu değerli belgeler büyük ölçüde dağıtılabilir ve kişisel bilgisayarların merkezi olmayan sabit sürücülerde depolanabilir. Durumu daha da karmaşık hale getirerek, bu senaryoların her birinde, depolanmış bilginin tamamını belgeler oluşturmayabilir. Her iki durumda da, bütünlük ve doğruluk için ihtiyaç duyulan ölçütler göz ardı edilebilir ve elektronik belgeler, kuruluşta veya ilgili bir arşiv kurumunda yararlı, anlaşılabilir ve kullanılabilir olmayabilir. İşlerin yürütülmesi ve faaliyetlerin dokümante edilmesi için elektronik belgelere zaten güvenen ya da sistemlerinden basılı belgeleri çıkartmak isteyen kuruluşlar, elektronik belgelerin doğruluğu, güvenilirliği, yönetimi ve korunması sorunlarına çözüm aramaktadırlar. Günümüzde kuruluşların bilgi sistemlerinin kapasitesi, bilgi kaynaklarının düzenlenmesi ve yapısı, dijital ortamda kaydı tutulan politika ve uygulamalar konusunda aldıkları kararlar, arşiv kurumlarının, arşivsel değer taşıyan belgelerin uzun vadeli korunmasını garanti etmeleri için kullanabilecekleri strateji ve metot türleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.