Şevkânî’nin Islah Düşüncesinin Ana Hatları ve Fıkıh Usûlü Anlayışını Dönüştürme Yönündeki Gayretleri


OKUYUCU N.

MODERNLEŞME, PROTESTANLAŞMAVE SELEFİLİK Modern İslami YorumlardaMetnin/Nassın Araçsallaştırılması, 22 - 24 Eylül 2017