ALPAK AKIŞ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME VE DOĞU BATI ÜNİVERSİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Ak O., Alpullu A.

Sport Sciences, vol.15, no.1, pp.1-16, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Sport Sciences
  • Page Numbers: pp.1-16

Abstract

Bu çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada serbest zamanda yapılan etkinliklerin bireyde hissettirdiklerini ortaya çıkarmak maksadıyla bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Aktiviteden haz alınması temelindeki Akış Kuramı boyutunda yapılan araştırmada katılış, sıkılma, kaygı, akış olarak toplam 4 alt boyuttan oluşan Alpak Akış Ölçeği geliştirilmiştir. Ölçümleri beklentileri karşılayan ve 20 maddelik yapıdan oluşan ölçeğin toplam varyansa yaptığı katkı %58.642, Cronbach Alpha Güvenirlik katsayısı (α) ise .807 olarak bulunmuştur. Çalışmanın ikinci aşamasında ise doğu ve batıda yer alan Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin serbest zamanlarında tercih ettikleri etkinliklerin onlarda hissettirdikleri Alpak Akış Ölçeğiyle incelenmiştir. Verilerin normal dağılıma uygun olduğu görülmüştür. Parametrik testlerden Bağımsız Örneklem T Testi sonucunda, serbest zaman etkinliklerinin kişiler üzerindeki hissiyatının tespitinde, doğu ve batı bölgelerindeki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler ve cinsiyetler arasında anlamlı farklılık bulunmadığı, bunun yanında bu bölgelerdeki üniversiteler arasında tanışma ve akış boyutlarında anlamlı farklılık bulunduğu tespit edilmiştir.