Epoksi Polyester Karışımlarının Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi


KARTAL İ. , BOZTOPRAK Y. , BİLİCİ M. K. , ÇAKIR M.

13. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 09 Kasım 2006