Hasta sağlık Çalışanı Arasında Bir Çatışma Alanı Sağlık Hukuku Sağlık Yönetimi Öğerencileri Üzerinde Bir Çalışma


SERT G., YILDIZ S. , BEKTAŞ G.

8. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi, 9 - 12 Nisan 2015