Elektronik Belge Yönetim Sistemi EBYS Uygulamalarında Başarı Faktörü ve Fayda Analizi


Creative Commons License

Yalçınkaya B.

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri, vol.7, no.23, pp.67-96, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 23
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.5824/1309-1581.2016.1.006.x
  • Title of Journal : AJIT-e: Bilişim Teknolojileri
  • Page Numbers: pp.67-96

Abstract

Bu çalışmanın amacı, organizasyonların Elektronik Belge Yönetim Sistemi EBYS uygulamalarında başarı sağlamalarına yönelik faktörleri ve EBYS’nin organizasyonlara sağlayacağı faydaları analiz etmektir. Bu makalenin tasarımı alan uygulamasından edinilen tecrübeler ve literatür ışığında geliştirilmiştir. EBYS uygulamasındaki başarı faktörleri çeşitli kategoriler altında incelenmiştir. EBYS için sistem ve belge ilkeleri temel olarak ele alınmış, EBYS uygulamasında sürdürülebilirlik ve pilot uygulama süreçlerine vurgu yapılmıştır. Bu çalışma daha çok bir araştırma makalesidir ve organizasyonlara yol gösterecek bazı pratik ilke ve özellikleri vurgulamaktadır. Edinilen bulgular; organizasyonların EBYS’yi sistem ve belge yönetimi ile iyi anlaması ve yatırımlarını planlı şekilde bir proje üzerinden yapması gerekliliğidir. Başarı faktörüne ulaştıran etkenler, risk yönetimi, personel yönetimi, değişim yönetimi, kalite ve teknoloji yönetimi, proje yönetimi, kapasite geliştirme, politika ve çerçeve oluşturma ve iş belge analiz süreçleri olarak teker teker ele alınmıştır. Bununla beraber EBYS’nin faydası organizasyonlar, çalışanlar, toplum, finansal ve çevresel açıdan yüzeysel olarak incelenmiştir. Bu çalışma EBYS ile ilgili başarı faktörü kavramını incelemesi ve ilgililere yol gösterici bir özellikte olması açısından önemlidir.