PREMIUM YIELD AND REALIZED LOSS ANALYSIS IN THE SCOPE OF PRIVATE HEALTH INSURANCES IN TURKEY


Creative Commons License

Seyfullahoğulları Ç. A. , Demirhan B.

İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, no.22, pp.16-27, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.16-27

Abstract

ÖZET Özel sağlık sigortaları sözleşmeleri, sigortalı tarafından ödenen primlere karşılık oluşacak rizikoya karşılık gerçekleşen hasara istinaden sigortalıya, sigortacının tazminat ödemesi esasına dayandığından, sigortacının finansmanını koruması açısından hasar prim dengesini iyi yönetmesi gerekmektedir. Çalışmanın amacı özel sağlık sigortalarındaki prim üretimi ve gerçekleşen hasar tutarlarının değerlendirmesini yapmaktır. Bu amaçla 2012-2016 yıllarına ait Özel Sağlık Sigortaları (ÖSS) verileri Türkiye Sigorta Birliği (https://www.tsb.org.tr/) internet sitesinden temin edilerek ilgili yıllara ait prim üretimi ile hasar primlerinin oransal analizi ve değerlendirmesi yapılmıştır. Değerlendirme neticesinde; sağlık prim üretim tutarının her yıl artış gösterdiği görülmektedir. Aynı zamanda her yıl artan prim tutarı ile aynı doğrultuda hasar prim tutarlarının da artış gösterdiği görülmektedir. Sağlık prim üretimlerinin gerçekleşmesinde acenteler çok önemli bir paya sahiptir. Prim üretiminin büyük bir kısmı acenteler tarafından gerçekleştirildiğinden burada en çok hasar prim dengesine dikkat etmesi gereken satış kanalının da yine acenteler olduğu söylenebilir.