Intent to Quit of Job


Creative Commons License

Seyfullahoğulları Ç. A.

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2018

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Türkmen Kitabevi
  • City: İstanbul

Abstract

İşten ayrılma niyeti çalışanların istihdam koşullarından tatminsiz olmaları durumunda gösterdikleri negatif bir davranıştır. Çalışanların işten ayrılması sorunu, çalışan davranışları ve bu davranışların ilişkili olduğu faktörler araştırılıyor olmasına rağmen halen örgütler için önemli bir problem sahası olmaya devam etmektedir. Bu araştırmada örgütsel bağlılık, iş tatmini ve kişisel özelliklerin banka çalışanlarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi incelenmiştir. Mevcut çalışma, kavramsal çerçevede incelenen değişkenler arası ilişkilerin ortaya konması ile özellikle hizmet sektöründe yönetim ve organizasyon modellerine yön verebileceği; ayrıca ulusal yazına da katkı sağlayabileceği düşüncesi altında hazırlanmıştır. Çalışmada yer alan ve uygulamaya esas teşkil eden teorik olarak anlatılan kuramsal kısmın önemli bir bölümü işletme, uygulama kısmı ise istatistik alanında gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda bahsi geçen alanların dışında da öğrenim ve araştırma yapanların faydalanmasına olanak vermesi açısından katkı sunacağına inanmaktayım.