Türkiye’nin Güncel İktisadi Sorunları


Creative Commons License

Yılmaz Soydan N. T. , Can T.

OECD Ülkeleri Arasındaki Göçün Uzun Dönem Projeksiyonu: Markov Zincirleri Uygulaması, Türe Hasan, Ağaslan Erkan, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.1-11, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayın Evi: Gazi Kitabevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayısı: ss.1-11
  • Editörler: Türe Hasan, Ağaslan Erkan, Editör

Özet

Bu çalışmada, küreselleşme süreci ile birlikte daha da yaygınlaşan, tüm dünyayı ilgilendiren ve konuyla ilgili politikalar geliştirilmesi zorunlu hale gelen bir kavram olan uluslararası göç kavramı incelenmiştir. Öncelikle göç ve uluslararası göç kavramları ve nedenleri üzerinde durulmuş, ardından Markov Zincirleri yardımıyla uzun dönemde OECD ülkeleri arasındaki göç hareketleri incelenmiştir. Sonuç olarak, bulgular değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.

In this study, the concept of international migration, which is becoming more widespread with the globalization process, has been examined. This concept is a phenomenon that concerns the whole world and development of relevant policies has become mandatory. First of all, the concepts of migration and international migration and its reasons are emphasized, and then, with Markov Chains, migration movements among OECD countries have been examined. As a result, the findings are evaluated and interpreted.