A STUDY ON VALUES WITH FIFTH GRADE STUDENTS


Creative Commons License

Baysal Z. N. , Samancı O.

ElektronikSosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.34, pp.56-69, 2010 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 34
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : ElektronikSosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.56-69

Abstract

The social studies course aims to help students develop positive attitude and values. This study tries to indicate the status of fifth grade students’ values such as sensitivity/responsibility, solidarity/collaboration, tolerance, diligence, respect towards the environment and people. According to the 2005 Primary School Social Studies Curriculum, the students are expected to gain these values in the fourth and fifth grade. This study was conducted in the 2008-2009 Academic Year, with 60 fifth grade students from Istanbul and Erzurum and qualitative research method was used. The students answered open-ended questions, prepared by experts, about the selected values. The result was analyzed by content and descriptive analysis. As a result, at the end of the fifth grade, students can define the values discussed and mostly possess them. Monitoring students to see if they internalize the appropriate attitudes and values through convenient activities in the social studies lessons is one of the suggestions. Key Words: Primary School, Social Studies Curriculum, Values, Education of Values 

Sosyal bilgiler dersinin en önemli amaçlarından biri öğrencilerin olumlu tutum ve değerler geliştirmesidir. Bu araştırmada, 2005 İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’na göre dördüncü ve beşinci sınıflarda kazandırılması beklenen duyarlılık/sorumluluk, dayanışma/işbirliği, hoşgörü, çalışkanlık, insana ve çevreye saygı değerlerine öğrencilerin beşinci sınıfın sonunda sahip olma durumlarını belirlemek amaçlanmaktadır. Çalışma, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında İstanbul ve Erzurum’dan seçilen toplam 60 ilköğretim beşinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada, öğrencilerin uzmanlarca hazırlanan ve seçilen değerlere yönelik açık uçlu sorular içeren çalışma yapraklarını doldurmaları sağlanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz yapılarak çözümlenmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin beşinci sınıfın sonunda ele alınan değerleri doğru tanımladıkları ve sıralanan değerlere çoğunlukla sahip oldukları söylenebilir. Sosyal bilgiler dersinde uygun etkinliklerle öğrencilerin doğru tutum ve değerleri içselleştirme durumlarının takip edilmesi, böylece programın yapılan uygulamalar ile yaşama geçirilmesi getirilen öneriler arasındadır. Anahtar kelimeler: İlköğretim, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Değerler, Değerler Eğitimi.