Yaş ve sosyo demografik indekse bağlı olarak parafonksiyonel alışkanlıkların görülme sıklığı


TÜRKER Ş. B. , YAZICI M., YILDIZ K., ÖZKAN Y.

Protez Akademisi ve Gnatoloji Dernegi 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi., 12 - 14 Nisan 2012