Geri Dönüşümlü Polipropilen/Pirinç Kabuğu Polimer Kompozitinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi


Ulutaş E. , Taşdemir M. , Koçak E. D.

The international conference on materials science, mechanical and automotive engineerings and technology, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, ss.206-209

  • Basıldığı Şehir: Nevşehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.206-209

Özet

Günümüzde, teknolojinin ortaya çıkan ihtiyaçları, malzemelerin çok daha üstün performans göstermesini gerektirmektedir. Polimer kompozitleri, istenen özelliklere sahip yeni polimerik malzemeler üretmenin popüler bir yoludur. Polimer malzemelerin özelliklerini geliştirmek ve maliyetlerini düşürmek için çeşitli ürünler takviye elemanı olarak kullanılmaktadır. Kompozit malzemeler eski çağlardan bu yana günlük hayatımızın bir parçasıdır. Bununla birlikte plastiklerin atıkları günümüzde çevre açısından çok ciddi problemleri beraberinde getirmektedir. Bu plastik atıkları başta gıda ve günlük tüketim ambalajları olmak üzere diğer evsel ve endüstriyel atıklardan meydana gelmektedir. Plastiklerin doğada kendiliklerinden bozunmaları çok uzun bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bu sebeple plastik atıklarının geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilir hale getirilmeleri önemli bir ekonomik kazanım sağlamaktadır. Ayrıca doğal kaynakların korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada; geri dönüşümlü pp ve pirinç kabuğu kullanılarak polimer kompozit elde edilmiştir.  Geri dönüşümlü polipropilen ve pirinç kabuğu malzemeleri homojen bir karışım elde edilmesi için çift vidalı ekstrüderde karıştırılarak granül haline getirilmiştir. Geri dönüşümlü PP içerisine %5, 10, 20, 30 oranlarında pirinç kabuğu katılmıştır. Geri dönüşümlü PP ve pirinç kabuğu arasındaki adhezyonu sağlamak amacıyla uyumlaştırıcı malzeme olarak karışım içerisine %5 oranında maleik anhidrit ile aşılanmış polipropilen kopolimeri (MA-g-PP) ilave edilmiştir. Elde edilen granüller kullanılarak, enjeksiyon makinesinde standartlara uygun ölçü ve şekillerde test numuneleri basılmıştır. Numunelere; çekme, sertlik, darbe, yoğunluk, SEM testleri yapılmıştır ve pirinç kabuğunun etkisi gözlemlenmiştir.

Today, emerging needs of technology ask for much superior performance of materials. Polymer composites are a popular way of creating new polymeric materials with desired properties. However, today wastes of plastics bring with them very serious environmental problems. These plastic wastes consist of mainly food and daily consumption packaging and other domestic and industrial wastes. Degradation of plastics in nature in itself includes a very long period of time. Therefore, making recyclable plastic by recycling plastics provides a significant economic gain. It also plays an important role in the protection of natural resources. In this study; Polymer composite was obtained by using recycled pp and rice husk. Recycled polypropylene and rice husk materials were be granulated by mixing in the twin screw extruder to obtain a homogeneous mixture. 5, 10, 20, 30 percent rice husk were added to recycled PP. In order to ensure adhesion between the recycled PP and the rice husk, 5% of polypropylene copolymer (MA-g-PP) grafted into the mixture with 5% maleic anhydride were added. by using the obtained granules, the test specimens conform to standards were printed in the injection molding machine. The samples; tensile, hardness, impact, density, SEM tests were carried out and the effect of the rice husk was observed.