Kutbüddin er-Râzî’de Tasdik Kavramı ve Felsefî İçeriği


TÜRKER Ö.

NAZRAİYAT, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)