Yetişkinlerde Geleneksel/Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları ile Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlık Algısı Arasındaki İlişki


dursun s. i. , Vural B., Keskin B., Kaçar H. K. , BEYHAN A., KADIOĞLU H.

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018