PREKLİNİK TIP ÖĞRENCİLERİ VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-İLAÇ UYGULAMA (SELF-MEDİCATİON PRACTİCE AMONG PRECLİNİCAL MEDİCAL STUDENTS AND LAW STUDENTS OF MARMARA UNİVERSİTY


KÖSE A., TÜRKKAN A., AYDIN M. Ü. , ALHAN Ö. , YILDIZ Y. , ÖZDEMİR M., ...Daha Fazla

7th European Congress of Pharmacology, 26 - 30 Haziran 2016