Osmanlı Fıkhı Çalışmalarının Dünü Bugünü ve Yarını


ÖZVAR E.

OSMANLI'DA İLM-İ FIKIH: ÂLİMLER, ESERLER VE MESELELER SEMPOZYUMU,İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI (İSAR), 24 Aralık 2016

  • Yayın Türü: Bildiri