MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMAHASTANESİ EVDE SAĞLIK BİRİMİNE KAYITLI HASTALARABAKIM VEREN YAKINLARININ SAĞLIK ALGISI VE İLİŞKİLİFAKTÖRLER


Deniz Ç., Ege Ö., Yılmaz A., Özel Ö., Turgut K., APAYDIN KAYA M. Ç. , ...Daha Fazla

4. Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, 23 - 25 Kasım 2017