Ce Qu est Ou n est pas L Imagologie


ULAĞLI S.

(İmgebilim Nedir Ne değildir), Uluslararası İmgebilim Sempozyumu/Symposium International d’Imagologie, Muğla Üniversitesi, Muğla 26-28 Nisan 2004, Cilt I, s.15-30, 26 - 28 Nisan 2004