Azerbaycan İlköğretim Programının Vatandaşlık Eğitimi Açısından İncelenmesi


İBRAHİMOĞLU Z. , ŞAN S.

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 04 Mayıs 5017 - 06 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri