Endüstireyel İşletmelerde Gelişen Teknolojiler ve ISO 9000:2000 Standartları ile Kalite Yönetimi Sistemlerinde Proses Modeli Yaklaşımı


Durakbaşa M. N. , Çavuşoğlu İ.

II. Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 07 Kasım 2001 - 09 Kasım 2019, ss.465-472

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Manisa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.465-472

Özet

Kalite yönetimi işletmelerin en önemli rekabet avantajlarından biridir. İşletmeler arası rekabet ortamının oldukça yoğun olduğu Pazar ekonomisinde bir işletmenin uzun vadeli varlığını sürdürebilmesi ancak ürünlerinin müşteriler tarafından satın alınması için müşterileri yüksek kaliteli ürünler vasıtasıyla ikna edebilmesi sayesinde mümkün olabilecektir. Kalite yönetimi ve buna bağlı olarak gerekli önlemlerin uygulanması ile, taleplerin yerine getirilmemesinden kaynaklanan, garantı, düzeltme, ıskarta ürün, hatalı ürünlerin ayrılması gibi, ilave maliyetler minimum düzeye indirilecektir. Zira kalite yönetimi sisteminin tam olarak uygulanması hataların oluşmasını önleyeceği gibi, ürün geliştirme ve üretim süreleri de dahil olmak üzere ürünün gerçekleştirilme süresini önemli derecede azaltacaktır. Bu hedeflerin yerine getirilmesi, gelişen teknolojilerle işletmelerin ileriye yönelik perfornasları ve başarıları için, 2000 yılı sonunda büyük revizyonu tamamlanan ISO 9000:2000 standartlar Ailesine göre kalite yönetimi sistemlerinin proses modeli yaklaşımı ile işletmenin tüm bölümlerini kapsayacak şekilde uygulanması büyük önem kazanmaktadır.