Simultaneous nitrate and sulfide removal using a bio-electrochemical system


BAYRAKDAR A., TİLAHUN E., ÇALLI B.

Joint G16 – ABWET conference, 6 - 07 Aralık 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri