Tâhiru’l-Mevlevî’nin Mahfil Dergisindeki Hâtırâtı Işığında Mesnevîhân Selânikli Mehmed Es’ad Dede


Ceyhan S.

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sa.26, ss.25-70, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.25-70