TÜRKİYE’DE MATBAA EĞİTİMİNDE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN EĞİLİMLERİ


Creative Commons License

Özomay Z.

Sosyal, Beşeri veİdari Bilimler-4 Alanında Yeni Ufuklar, Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ, Dr. Ertan ÖZÇOBAN , Dr. Dursun BALKAN, Dr. Hüseyin KARAKUŞ, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.355-364, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Gece Kitaplığı
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.355-364
  • Editörler: Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ, Dr. Ertan ÖZÇOBAN , Dr. Dursun BALKAN, Dr. Hüseyin KARAKUŞ, Editör

Özet

https://www.researchgate.net/publication/345384780_TURKIYE'DE_MATBAA_EGITIMINDE_YAPILAN_LISANSUSTU_TEZLERININ_EGILIMLERI