Türkiye ve Dünyada Fitness Salonu Müşteri Beklentileri: SistematikBir Derleme


Creative Commons License

Soykan A. , Altun M., Birtürk A.

ÇOMÜ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.34-47, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : ÇOMÜ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.34-47

Abstract

Amaç: Bu çalışma sistematik bir derlemedir. Çalışmada bilgi toplama tekniği olarak doküman analizi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme metotlarından ölçüt örnekleme tekniği tercih edilmiştir. Bu çalışmada fitness merkezlerindeki hizmet kalitesinin, müşteri beklentisi ve sürekliliğine etkisi ne derecede olduğu araştırılan makalelerde tespit edilmeye çalışılmıştır. Yöntem: Genel bir yargıya varabilmek için dünyada farklı yerlerde yapılan çalışmalar örnek olarak alınmıştır. Araştırmanın hedefine dönük olarak yazın taraması DergiPark, Google Akademi ve TR Dizin’de Türkçe ve İngilizce olmak üzere fitness centre, satisfaction, fitness service quality, sağlıklı yaşam ve spor merkezi, müşteri memnuniyeti, beklentilerin değerlendirilmesi, fitness club, hizmet kalitesi, özel spor merkezi olmak üzere 9 anahtar kelime ile yapılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Türkiye’den 13, yurtdışından 16 makale olmak üzere toplamda 29 makale çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Çalışmanın neticeleri değerlendirildiğinde Türkiye’de ve dünyada, fitness merkezi müşteri beklentileri üzerine yapılan çalışmaların yıllar içerisinde artış gösterdiği, nicel çalışmaların nitel çalışmalara oranla daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre fitness salonu müşteri beklentileri alanında en çok araştırılan ve atıf alan çalışmanın 563 atıf aldığı ve en çok araştırılan konuların ise sırasıyla “Hizmet kalitesi”, “Müşterilerin Beklentileri” olduğuna rastlanmaktadır. Fitness merkezleri alanında yapılan araştırmaları hem nicelik hem de nitelik yönünden sayısını arttırmak için, fitness salonu yöneticilerinin ve çalışan personelin hizmet içi eğitimlerle gelişimleri süreklilik göstermelidir.